Summer games 2020

24.04.2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Summer games 2020 – Muži, Muži – PRO, Ženy

První ročník florbalového otevřeného turnaje na Vysočině.

Dokumenty k turnaji Summer games 2020

Propozice a pravidla

Termín

25. – 26.7. 2020 turnaj začíná dne 25.7.2020 v 9:00 hodin.

Kategorie

Muži

 • V kategorii mohou startovat hráči narozeni v roce 2005 (kteří v den turnaje dovršili 15 let) a dříve.
 • V každém družstvu maximální počet aktivních hráčů 1 z celostátní soutěže.
 • Turnaje se mohou zúčastnit i ženy narozené ve stejné věkové hranici, avšak počet žen nesmí na soupisce družstva převýšit počet mužů.
 • V případě hráčů nebo hráček mladších 18-ti let, bere zodpovědnost za tyto osoby vedoucí družstva starší 18-ti let.
 • Celkový limit družstev je omezen.

 

Muži PRO – kategorie vytvořena pro aktivní hráče s neomezeným počtem výkonnostních hráčů

·         V kategorii mohou startovat hráči narozeni v roce 2005 (kteří v den turnaje dovršili 15 let) a dříve.

·         Minimální počet je 8 týmů.

·         Turnaje se mohou zúčastnit i ženy narozené ve stejné věkové hranici, avšak počet žen nesmí na soupisce družstva převýšit počet mužů.

·         V případě hráčů nebo hráček mladších 18-ti let, bere zodpovědnost za tyto osoby vedoucí družstva starší 18-ti let.

·         Celkový limit družstev je omezen.

·         Kategorie nebude hrána současně s kategorií mužů a žen.

 

Ženy

·         V kategorii mohou startovat hráčky narozené v roce 2005 (které v den turnaje dovršily 15 let) a dříve.

·         V případě hráček mladších 18-ti let, bere zodpovědnost za tyto osoby vedoucí družstva starší 18-ti let.

·         Celkový limit družstev je omezen.

Soupiska hráčů

Každý tým musí nejpozději 30 minut před zápasem odevzdat soupisku týmu. Hráč smí na turnaji nastoupit pouze v jednom týmu v jedné kategorii.

Registrace

Posílejte závaznou přihlášku na e-mail.: boomjihlava@gmail.com. Přihláška je platná při potvrzení o platbě zálohy na turnaj.

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka přihlášek je 31. 6. 2020 na email: boomjihlava@gmail.com

Startovné

 • Cena: 1700 Kč
 • Záloha musí být zaplacena nejpozději do 31. 6. 2020 ve výši 1000 Kč
 • Druhá část startovného musí být uhrazeno do 20.7.2020 na účet nebo na místě během registrace týmu

Platba startovného:

SK Jihlava, z.s.

Č.ú. 115-7243230267/0100

Variabilní symbol:468

Specifický symbol: 101

Poznámka: Název týmu + kategorie

Pro lepší dohledání plateb vás žádáme o zaslání potvrzení platby. Děkujme

Akreditace

Akreditace bude probíhat 25.7. 2020 od 7:30 do 9:00 v areálu turnaje. Akreditaci je nutné provést před nástupem k prvnímu utkání – jinak nelze nastoupit k zápasu!!!

Ubytování

Stanové městečko

V nedaleké blízkosti areálu turnaje je zřízeno stanové městečko s kapacitou 50 stanů.

 • Cena za pobyt 50 Kč platí se při akreditaci.
 • Rezervace místa na stanování je součástí přihlášky do turnaje.

______________________________________________________________________________

Systém a pravidla turnaje

Družstva budou rozdělena do skupin podle počtu přihlášených družstvech. Klíč postupu ze skupiny v každé kategorii, bude zveřejněn s rozpisem turnaje. Hlavní turnaj začne zápasy už první hrací den a to od 9:00 hodin – vše bude upřesněno s rozpisem turnaje.

Celkový počet družstev je omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo změny kvalifikačních limitů v jednotlivých kategoriích.

Skupiny

Za výhru se udělují do tabulky 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
O pořadí ve skupině rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti bodů takto:

 1. Počet bodů ze vzájemného utkání
 2. Rozdíl skóre ze vzájemných utkání
 3. Počet vstřelených gólů ze vzájemných utkání
 4. Rozdíl skóre ze všech utkání
 5. Počet vstřelených gólů ze všech utkání
 6. Los

Play-off

Po remíze ve vyřazovacích zápasech play-off následuje: série 3 trestných střílení (tři vybraní hráči) série 1 trestného střílení – náhlá smrt (stejní 3 hráči, v libovolném pořadí, ale hráč nesmí provést třetí trestné střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň dvě trestná střílení).

Ocenění

Pro první tři týmy v každé kategorii jsou připraveny medaile a poháry.

Herní pravidla

Utkání budou řídit rozhodčí s licencí Českého florbalu.

Turnaj se hraje dle pravidel Českého florbalu s následujícími výjimkami:

 • Systém 3+1, v základní skupině délka utkání 1×10 minut superhrubý čas. V zápasech Play-off 2×8 minut superhrubý čas – poslední minuta druhého poločasu se stopuje. V základní skupině není povolen time-out. V playoff je povolen 1 time-out za zápas pro každý tým. Čas vyloučení 1 minuta, v případě 5-ti minutového vyloučení je čas vyloučení 3 minuty. Červené karty: ČK1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání. ČK2 znamená automaticky stop na následující utkání, a udělení ČK3 vede k vyloučení hráče z celého turnaje.
 • Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch týmu, který se nedostavil k utkání. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nástupu k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.
 • Družstvo může nastoupit i bez brankáře v počtu 4+0.
 • Zápasy budou probíhat na hřištích o rozměrech 20×10 metrů na hracích plochách, které budou speciálně položeny pro tento turnaj.
 • Barvy dresů: v případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

JURY TURNAJE

Roman Komenda, Daniela Václavková

PROTESTY – Případný protest musí být předán v písemné formě Jury turnaje nebo vedoucímu hřiště (zavolá zapisovatelský stolek) nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 500 Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí Jury turnaje je konečné.

Barvy dresů V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

Rozhodčí

Utkání budou řídit rozhodčí s licencí Českého florbalu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích, v případě změn budou dotčení informováni.

______________________________________________________________________________

Všeobecné informace

Účastníci turnaje startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu osobních věcí v průběhu celého turnaje.

Po dobu konání turnaje bude v areálu zajišťovat poskytování první pomoci zdravotní služba.

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu a rozpisu turnaje (s možností uspořádání turnaje v hale SK Jihlava).

Registrací a následnou akreditací do turnaje souhlasí všichni členové týmu s těmito psanými propozicemi a pravidly turnaje a v případě jejich nedodržení se vystavují hrozbě vyloučení z turnaje (jednotlivci i celý tým) a anulování všech dosažených výsledků.

GDPR (Ochrana osobních údajů)

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje.

Vyplněním soupisky či registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které Florbal SK Jihlava z.s. se sídlem Okružní 4628/2, 586 01 Jihlava, IČ: 00543241 uchovává.
Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení a následné použití jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových záznamů/natáčením turnajového videa i s pomocí dronu fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být tištěny a použity na webu a sociálních sítích.

V případě poškození areálu, majetku v areálu, majetku pořadatele nebo majetku ostatních účastníků, si pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení družstva z turnaje a anulování jeho výsledků bez nároků na vrácení startovného.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *