Přidej se
k nám!

Největších florbalových klubů na Vysočině pořádá nábor nových členů. Florbal SK Jihlava nabízí možnost zájemcům zapojit se do sportování v moderním sportovním klubu v nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportu v ČR – florbale.

w

Kontaktuj nás!

Chceš se přidat k nám do Florbalu SK Jihlava?
Kontaktuj Jana Šmardu
+420 603 524 623 / sekretariat@florbaljihlava.cz