SK Jihlava a FBC Žďár nad Sázavou SPOLEČNĚ!

10.08.2017 | Ženy A | 1 komentář

Dnes začíná Czech Open, kde opět nechybí naše ženy! V dresech SK Jihlava se již na CO objeví hráčky z FBC Žďár Nad Sázavou jako členky našeho klubu. Více o této spolupráci v článku!

Hodně štěstí a zážitků!!!

FBC Žďár Nad Sázavou a SK Jihlava = společná cesta florbalovým světem!

Pár slov SK Jihlava:

Málo kdy se stane, že najdete takovou souhru v postojích, vnímání, chuti, nasazení, radosti ze života, přístupu, zodpovědnosti, pravidlech, odhodlání, motivaci a celkově k mezilidským hodnotám.

Nám v SK Jihlava se to podařilo, když jsme se opět po letech potkali s lidmi z FBC Žďár Nad Sázavou.

Na spolupráci jsme pracovali postupně, výpomocí hráček do prvoligových bojů v barvách SK Jihlava, ale i možností se trochu posunout pro hráčky z FBC. V dalším roce se i naše SK mládež začala aktivně zapojovat v lize juniorek, kterou hrálo FBC a zároveň i ženy SK, které se již chtějí florbalem jen bavitJ, v 2.lize žen.

Když po loňské sezóně v FBC nastala situace s rezignací dlouholetého vedení klubu a výzvou pro nové vedení, bylo samozřejmostí, že jsme nabídli pomocnou ruku. Dovedeme se totiž vžít do hlav a srdcí děvčat z FBC, které jsou součástí klubu buď od počátku klubu nebo již řadu let a tedy jim záleží na klubu a jeho budoucnosti. Když člověk někde florbalově vyrůstal a má život a zážitky spojeny s lidmi z klubu, cítí i závazek to vrátit. Toho si vážíme a vnímáme to podobně, proto také spolupráce právě s FBC Žďár Nad Sázavou. Nám totiž nejde ve florbale jen o výsledky, ale především o lidi, kteří jsou součástí klubu – ať už funkcionáři, trenéři, hráči, rodiče, fanoušci, pořadatelská služba a další, kteří se zapojují.

Závěrem jen přání SK Jihlava FBC Žďár Nad Sázavou všeho dobrého a hodně radosti z florbalu!

Děkujeme děvčatům z FBC Žďár Nad Sázavou za výbornou spolupráci a těšíme se již na sezónu, která klepe na dveře! Společně určitě vše zvládneme a budeme silnější!

Miroslava Krupková
Předsedkyně SK Jihlava

 

Pár slov od FBC Žďár nad Sázavou

Od složení funkce tehdejšího bývalého vedení,pod taktovkou Petra Tlustoše, předsedy florbalového klubu FBC Žďár nad Sázavou, uběhlo pár měsíců. Myslím si, že tenkrát nikdo z novodobých členů, kteří se zhostili převzetí funkce vedení klubu se všemi povinnostmi a náležitostmi, ještě přesně netušili, k čemu upsali svá jménaJ. Při konání valné hromady, kdy se probírali možné další kroky, co se bude s klubem dál zamýšlet, nebylo přesně specifikováno, zdali nedojde k zrušení činnosti. Pár odvážlivců, z řad hráček při plném vědomí, se rozhodlo pro převzetí funkce. Svými zkušenostmi se neřadili mezi nejzkušenější funkcionáře, ale dovednosti, odvaha a smysl pro zodpovědnost jim nechyběla. Co ale rozhodovalo ve smyslu vzít na sebe členství ve vedení, byla zejména srdcová záležitost k mateřskému oddílu, ve kterém dané ženy vyrůstaly a postupně si tak utvářely citové pouto k florbalu a hlavně ke klubu. S těmito predispozicemi nedošlo k rozpadu a tým a vedení se tak zachovalo ve skoro původní verzi.

Po chvilkové radostné euforii přišla realita ve smyslu nevyřčených otázek – „Kdo ze začátku pomůže nezkušeným hráčkám, aby správně vykonávalysvé funkce pro správný chod klubu?“,„Kam se můžou obrátit s radami ohledně formalit, jako jsou stanovy klubu a předpisy, směrnice ČFbU?.“

FBC Žďár nad Sázavou již v minulosti navázal kontakt s dalším florbalovým klubem v kraji přesněji řečeno s SK Jihlava, kdy jednu dobu oba týmu byly registrovány jako jeden v čele s panem Trávníkem. Poté se každý z týmů vydal na svou vlastní kariérní cestu, i když vzájemné kontakty byly stále v podvědomí obou týmů. Některé hráčky z FBC Žďár n/S. využily možnosti hostování do SK Jihlava (1. liga žen) se záměrem prohloubení svých hráčských dovedností a v opačném případě hráčky z řad žen SK Jihlava, které již své zkušenosti mohou rozdávat, se rozhodly poctít svou přítomností v soutěži 2. ligu žen týmu FBC Žďár n./S.Mimo jiné došlo k opětovnému utužení vztahů, také k navázání kontaktů a možnosti rozvoje obou týmu. Předsedkyně klubu SK Jihlava Miroslava Krupková, která působila sezónu v týmu FBC Žďár n./S. a zúčastnila se jako právoplatná členka oddílu valné hromady (viz.výše), pohotově reagovala nápadem o možnosti propojení obou týmů a podala tak pomocnou ruku druhé straně. Pro představu a laicky řečeno, SK Jihlava by si vzala FBC Žďár n./S. pod svá ochranná křídla, kdy nedojde ke ztrátě činnosti klubu a poté,ažFBC oddíl a vedení dosáhne potřebných znalostí, se plánuje opětovné obnovení samostatného vedení týmu FBC. Po vzájemné domluvě a nastolení si pravidel, rozdělení úkolů došlo k již dohodnutému sloučení a přestupu hráček z jednoho klubu do druhého. Začala nová éra, nové možnosti.

Oba týmy jsou v nepřetržitém kontaktu, kdy se snaží o pravidelné osobní schůzky, kde probírají hlavně před sezónou splnění všech náležitostí, aby nová sezóna mohla začít dle právoplatných legislativ florbalové unie. V dalším kroku je plánování společného soustředění, letní turnaje a letní příprava, kdy oba týmy si od toho slibují, že zde dojde k prvnímu seznámení zejména mladších ročníků. FBC se velmi zamlouvá tento krok, kdy chce dovést své mladé svěřenkyně k disciplinovanosti, zodpovědnosti za sebe, dále zlepšení technických, herních dovedností hráček a dát jim jistotu, že jsou součástí kolektivu. Čím se tým SK Jihlava podle mého vyznačuje je snaha o velkou motivaci ať už do zápasů, tréninků ale i motivaci ve Vás samých. Tento fakt bere současná předsedkyně týmu FBC Kateřina Bednářová za velký přínos a velmi ho vítá. Jak sama uvádí: „Jsem potěšena z nově vzniklé spolupráce, vidím v tom jistou perspektivu. Máme již zkušenosti se spoluprací s SK z minulých let a osvědčila se. Největší plus vidím ve výpomoci hráček, které nyní mohou zkusit hrát o ligu výše, což je výhodné také pro dorůstající mládež, kterým se tímto otevírají nové možnosti. V našem týmu jsme mělyvždy mladé juniorky, které patřily spíše do nižších kategorií a kvůli „postaršování“ kategorií, kdy starší žákyně (13 – 14 let) hrály v kategorii juniorek (17 – 18 let), bylo pro ně tedy těžké prosadit se a vyniknout. A ty teď díky SK dostanou konečně možnost předvést „co umí“ ve své věkové kategorii.“ Na kladenou otázku, jakou vizi vidí do budoucna, odpověděla následovně: „ Prozatím budeme řešit aktuální věci s ohledem na možnosti, které máme nebo které se nám nabízejí. Obecně mládeže ubývá a jejich zájmy se různě mění, je těžké tedy, aby klub fungoval určitým stylem s přihlédnutím na aktuální trend mládeže, kdy sport není již tak oblíbeným stylem života. Jednoduše řečeno, je to ve hvězdách, jak to bude s námi v budoucnu vypadat.“

Položili jsme otázku i nynější trenérce žen FBC Kristýně Šťastné: „Jaký pohled máte na spolupráci FBC a SK klubu, co od toho očekáváte a jakou vizi vidíte do budoucna? “ Na to nám odpověděla podobně jako předsedkyně FBC, zde uvádím její odpověď: „Když se nad touto otázkou zamyslím, vidím velké pozitivum zejména pro naše hráčky, které budou mít šanci si zahrát ve více soutěžích různě herně náročných a možnost tak získat cenné dovednosti a zlepšit své hráčské schopnosti.V jiném případě třeba začít novou florbalovou kariéru. V oblasti sociální je tato zkušenost oboustranná, kdy hráčky obou týmů mohou navázat nové kontakty. Proto očekávám, že vzájemná spolupráce týmů, „transakce“ hráček nás posune někam jinam a doufám, že výpomoc bude moci SK čerpat i z naší strany.“

Do budoucnosti týmu FBC lze ale přesto částečně nahlédnout. Jistotou je, že vše co dělámesměřuje k tomu, aby FBC opět fungoval jako samostatný oddíl a otázkou je jen od které sezóny. Výchova mladých hráček je pro budoucnost florbalu hlavní priorita. Je potřeba tomu dát prostor, možnosti a hlavně zájem aktérů se smyslem pro to co dělají.

Tímto způsobem bych chtěla poděkovat předešlému vedení Petru Tlustošovi a Petře Kalasové za trpělivost, se kterou se vyznačovala a dovedla tak tým k zasloužilým výsledkům a jejichž zásluhy jsou nám všem známé a hlavě v srdcích uchované. Poděkování patří i současnému vedení a to trenérce žen Kristýně Šťastné, která dovedla úspěšně tým v sezóně 2016/2017 k výhře v ligové soutěži z přední příčky. Touto formou bych jí chtěla poděkovat za důkladné, zodpovědné a obohacující trénování, kdy se úkolu zhostila s grácií a ukázala tak své přednosti pro trenérství a práci s hráči a pro celkové fungování týmu. Taktéž děkuji i novodobé předsedkyni klubu Kateřině Bednářové, právě ona byla aktérkou pro znovuobnovení ženského týmu, bez ní by nic neexistovalo a díky ní si mnohé z nás mohou užívat radostné chvíle se spoluhráčkami a smyslu života vyplívajícího z florbalu. A nakonec děkuji také týmu a vedení SK Jihlava za jejich ochotu, dobrosrdečnost, trpělivost, snahu a čas, který do týmu FBCinvestovali. Bez všech těchto lidí by nemohla vzniknout tak pestrá a skvělá komunita, která dělá lidi šťastné.

 

Nikola Flídrová
Členka vedení klubu FBC Žďár Nad Sázavou

1 komentář

  1. Trávník Bohumil

    Super zpráva o spolupráci!!! Měl jsem tu čest být s některými současnými děvčaty u postupu do 1.ligy žen, už ani nevím v kterém roce. A to byl tenkrát také společný úspěch, když pár hráček Žďáru oblékalo dres Jihlavy a dosáhlo na tehdy nejvyšší soutěž. !!! Držím Vám děvčata moc všechny palce a jak mi vyjde čas, určitě přijdu zafandit !!! S pozdravem B.Trávník

    Odpovědět

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *